Fri for mobberi

I Stjernehøjen arbejder vi med "Fri for mobberi" som en del af vores kultur.

Alle børn har en lille Bamseven som bor i Bamsehuset på stuen, og som følger dem i deres tid i Stjernehøjen. Når barnet stopper i Stjernehøjen, får de bamseven med hjem.

At arbejde med "Fri for mobberi/driller for sjov og for alvor" er en proces som tager lang tid, og kræver en tidlig og målrettet indsats, noget som skal passes og plejes hver dag.

Fri for mobberi bygger på fire grundværdier, nogle værdier som vi håber på sigt vil vokse frem som en naturlig del hos børnene og det forpligtende fællesskab.

 

De fire grundværdier er:

Tolerance - At kunne acceptere og se forskelligheder som en styrke, og at behandle hinanden ligeværdigt.

Respekt - At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat overfor alle, og at rumme andres væremåde.

Omsorg - At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor alle børn.

Mod - at turde sige fra og markere egne grænser, at være modig og en god kammerat der reagerer på uretfærdighed.

 

Det er i fællesskabet blandt jævnaldrende at børn socialiseres og udvikler vigtige sociale kompetencer og færdselsregler til at kunne begå sig i voksenlivet. Når et barn nægtes en plads i fællesskabet, får det alvorlig betydning for barnets liv - ikke kun i børnehaven og skolen, men i alle barnets arenaer. (Fri for mobberi, faghæfte om teori og praksis, s.6)

 

Som det første led i processen, flyttede den store Bamseven og børnenes små bamser ind. Den/de er blevet taget godt imod af alle, både børn og voksne.

Nu og fremover har vi i hele huset valgt at arbejde i mindre grupper på stuerne. Der vil blive lavet forskellige understøttende aktiviteter i forhold til at styrke børnenes/de voksnes relationer indbyrdes. De tager udgangspunkt i "den man rører ved, mobber/driller man ikke".

I foråret 2017 er Bamsevens 3 kusiner kommet fra Australien, for at hjælpe Bamseven med at passe på alle børnene, så Bamseven ikke skulle være alene om det store arbejde.