Forældresamarbejde

FORÆLDRESAMARBEJDE.
Forældremøder og samtaler.
Vi afholder et årligt forældremøde for hele huset med valg til forældrerådet, hvor stueforældremøder lægges ind.
Forældre får tilbudt en samtale når barnet har gået i Stjernehøjen i ca. 3 mdr. og ved overflytning fra vuggestue til børnehave efter 3 mdr.
Inden barnets udmeldelse af Stjernehøjen i forbindelse med skolestart, afholdes en skole startssamtale i februar/marts måned.
I tilfælde hvor vi/forældre er i tvivl om, om barnet bliver skoleparat, afholdes en samtale i efteråret inden tilmelding til børnehaveklasse.
Derudover kan vi tilbyde individuelle samtaler ved behov.

 

Åbenhed.
En forudsætning for et godt samarbejde er respekt, tryghed, åbenhed og at vi straks får snakket om evt. problemer.
Ligeledes lægger forældrerådet op til åbenhed omkring relevante problemstillinger.