Genåbning af dagtilbud og skoler Læs her hvordan vi forberede genåbning af skoler og dagtilbud den 15. april.

 

Vi glæder os til at se jeres børn igen. Lige nu arbejder alle på skole- og dagtilbudsområdet på højtryk for at sikre, at alt kan foregå forsvarligt, så vi kan åbne onsdag 15. april.

For at kunne være helt præcise i deres planlægning, vil skole- og dagtilbudsområdet gerne høre fra alle jer forældre, om jeres barn kommer i dagpleje, børnehave, skole, SFO eller af vores tilbud til børn.

Helt konkret vil vi derfor bede jer gå ind på Aula eller NemBørn. Her vil der om ganske kort tid ligge en besked om, hvordan I tilmelder jeres barn.

Her vil I også få informationer, der er rettet netop til dit barns dagtilbud eller skole.

 

KAN ALLE BØRN SENDES AFSTED?
Alle raske børn kan sendes i dagtilbud og i skole (0.-5. klasse). Men er dit barn det mindste syg, skal du holde det hjemme. Det samme gælder, hvis barnet eller andre i hjemmet er i risikogruppen. For øvrige spørgsmål om sygdom og forhold i hjemmet, læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

 

HVAD KAN JEG GØRE?
Det er vigtigt, at alle børn medbringer overtøj, der passer til vejret, da de kommer til at være udendørs så meget som muligt. Vi kommer også til at træne god håndvask – men øv det gerne også hjemme

 

BLIVER DET EN NORMAL HVERDAG?
Vi vil gøre alt for at give jeres barn en god og tryg dag. Vi vil, for at sige det lidt firkantet, prioritere sundhed frem for læring og pædagogik. Det betyder, at der ikke foregår helt normal undervisning og pædagogiske aktiviteter, som I kender dem.

Det bliver altså en anderledes hverdag, jeres børn møder. Det bliver også en anderledes måde at hente og bringe. Hver institution har forskellige muligheder, derfor skal du orientere dig på Aula og NemBørn. Der vil også blive sat plakater mm op.

 

HVAD MED EKSTRA RENGØRING?
Vores rengøringsleverandør har fået vejledning fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan rengøringsopgaven skal prioriteres og sikres i den næstkommende tid, og vi har bedt dem om at oplyse og vejlede alle deres medarbejdere.

Vi har aftalt med vores leverandør, at:

Skoler og fritidsordninger:
Der vil blive udført almindelig daglig rengøring på alle arealer, og der vil blive flyttet rundt på rengøringsressourcerne alt efter, hvordan skolen bliver brugt. Derudover vil alle toiletter blive rengjort to gange om dagen, og alle berøringsflader, dvs. lyskontakter, vandhaner, køleskabslåger, gelændere, armlæn mv., vil blive rengjort og desinficeret to gange dagligt.

Daginstitutioner:
Der vil blive udført almindelig daglig rengøring udenfor institutionernes åbningstid, og der bliver pt. arbejdet på en plan om ekstra rengøring af toiletter.

Derudover vil alle berøringsflader, dvs. lyskontakter, vandhaner, køleskabslåger, gelændere, armlæn mv., vil blive rengjort og desinficeret to gange dagligt.

 

HVAD HVIS MIT BARN HAR SKIFTET DAGTILBUD?
Hvis dit barn i lukkeperioden har skiftet dagtilbud, eller er begyndt i førskoleordning, skal dit barn møde op det nye sted, hvor I vil blive taget godt imod.

 

HVAD MED BØRNENE I 6.-9. KLASSERNE?
Børn der går i 6.-9- klasse vil fortsat modtage virtuel undervisning i hjemmet. Der bliver ikke nogen eksamen for afgangselever.

 

HVORDAN KØRER SKOLEBUSSERNE?
Skolebusserne kører som udgangspunkt, som de plejer. Der kan dog være afvigelser, og det ville være en stor hjælp, hvis du i en periode selv kan sørge for dit barns transport til og fra skole. Se mere her.

 

KAN MAN FÅ HJEMMEUNDERVISNING, HVIS MAN HOLDER SIT BARN HJEMME EFTER PÅSKE?
Kun i helt særlige tilfælde, hvor dit barn af helbredsmæssige årsager i længere tid ikke kan komme i skole, vil der blive tilbudt virtuel hjemmeundervisning. Dette skal aftales med skolelederen. For alle andre børn gælder det, at der er møde- og undervisningspligt i skolen.

 

HVAD HVIS DER ER CORONA ELLER ANDRE SYGDOMME I FAMILIEN?
Se Sundhedsmyndighedernes retningslinjer her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Daginstitutioner-de-smaa-skoletrin-og-afgangsklasser-forventes-at-aabne-efter-paaske

 

SÆRLIGT TIL PERSONALE
Kære medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet

Hvis I læser med her, så skal I bare vide, at ledelse og krisestab i Næstved Kommune er utrolig glade for jeres indsats. I har udvist rettidig omhu og stor kreativitet i forhold til at møde elever og børn på en god og forsvarlig måde. Det gælder både jer, der har arbejdet i nødpasningen, jer, der har mødt børnene i den virtuelle verden, og jer, der har løst alle de andre mange, mange opgaver.

Nu ændrer vores hverdag sig igen. Og vi har fuld tillid til, at vi sammen kan finde en forsvarlig vej og give børnene en god og tryg hverdag.

 

SÆRLIGT TIL FORÆLDRE
Kære forældre

Vi vil gerne takke alle forældre og børn for, på bedst mulig måde, at have bidraget til, at vi nu kan begynde en langsom genåbning af vores dagtilbud og skoler for de yngste årgange. Vi håber på, at vores ældste elever også snart kan vende tilbage til hverdagen.

 

Vi vender tilbage, lige så snart vi har flere oplysninger. Hold jer orienteret her på siden eller på Aula og NemBørn.