Forældrerådet består af 6 menige medlemmer, 3 suppleanter, 1 medarbejderrepræsentant og daglig leder som er sekretær.

Vi afholder ca. 6 møder om året, af 2 timers varighed.